TR EN

Ücret Politikası

Anasayfa / Kulübümüz / Ücret Politikası
Ücret Politikası

MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ

ÜCRET POLİTİKASI

Ücret politikamızın amacı Dernek içi ücret dengesini bozmadan, içinde bulunduğumuz sektörün rekabet koşulları dikkate alınarak, tüm çalışanların motivasyonunun, iş yeri bağlılığının ve performansının artırılmasıdır.
 
Ücret politikamızın temel dayanağı Kalite Politikası ve İnsan Kaynakları Politikasıdır.
 
Bu amaç doğrultusunda ücretler ve yan haklar, objektif, yüksek performansı takdir eden ve motive etmeye yönelik bir şekilde düzenlenmektedir.  
 
Çalışana hizmetleri karşılığında her ay itibariyle ödenen tutara aylık ücret adı verilir. Aylık ücretler çalışılan günlerden başka hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ait ücretleri de kapsadığından, bu günler için ayrıca ücret ödenmez.
Haftalık belirlenen çalışma saatinin üstündeki çalışmalar ile Genel Tatil ve Ulusal Bayram günlerindeki çalışmalar iş kanunun fazla çalışma ile ilgili maddeleri hükümlerince ayrıca hesaplanır ve ilgili ayda ödenir.
 
İşyerinde haftalık çalışma süresi 45 saat olup İşveren bu haftalık normal çalışma süresini haftanın çalışılan günlerine farklı şekilde dağıtma ve hafta tatili gününü tayin etme hakkına sahiptir.
 
Ücret Politikamız doğrultusunda çalışanlara yılda toplam 12 adet aylık ücret ve 1 aylık ücret tutarında ikramiyeden oluşan brüt ücret sistemi uygulanmaktadır. İkramiye Mayıs ayında ödenir. Ücretlere Mart ve Eylül ayında olmak üzere yılda iki kez enflasyon, performans ve liyakat gözönüne alınarak artış verilir. Yönetim Kurulu aylık ücret artış miktarlarını belirler, artış dönemlerinde değişiklik yapabilir.
 
Ücretler işlendikten sonra bir sonraki ayın ilk 5 günü içinde çalışanların banka hesaplarına yatırılır.  
 
Ücretler, ay içinde işe başlayanlara, işe başladıkları tarihten itibaren ay sonuna kadar geçen süre için gün hesabı ile ödenir.
 
Çalışanlar ihtiyaç duydukları takdirde her ayın 15 inde brüt maaşlarının netine tekabül eden miktarın azami %60 ı kadar avans talebinde bulunabilirler. 
 
Ücretlerin ve diğer parasal ödemelerin özel olması ve gizliliği esastır. Gizliliğin ihlali disiplin suçudur.
 
Çalışanlar göstermiş oldukları başarılı performans ve ilan edilmiş terfi ölçütlerini karşılayarak bir üst unvana terfi edebilirler.
 
Çalışanların işten ayrılması durumunda yasal mevzuat hükümleri uygulanır.
 


 


Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017