TR EN

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Anasayfa / Kulübümüz / İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
 
MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
 
 
Moda Deniz Kulübü Derneği‘nin İş sağlığı ve güvenliği politikasının temel dayanağı, kuruluş felsefesi, amaçları, gelenekleri, kuralları ve ilgili yasal düzenlemelerdir.
 
Bu politikanın ana hedefleri; Derneğin sınırları içerisinde üyelerin, misafirlerin, çalışan tüm personelin, tedarikçi ve taşeron firma elemanlarının ve diğer 3. şahısların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, onlara sağlıklı bir dinlenme ve çalışma ortamı yaratmaktır.
 
Dernek bu politika doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki uygulamaları, etkinlikleri sürekli gözden geçirmek, bu konularda sürekli iyileştirmeler sağlamak zorunda olduğunun bilincindedir.
 
Dernek faaliyet alanları kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacı ile sürekli bilinçlendirme eğitimleri düzenler. Tehlike analizleri yaparak potansiyel riskleri en aza indirmeye çalışır.
 
Tedarikçilerini ve taşeronlarını, iş sağlığı ve iş güvenliğine karşı sorumlu kuruluşlar olmaları konusunda sürekli teşvik eder.
 
                                        
Dernek, ISO 45001 Standart’ının gerektirdiği şartlara uygun olarak kurmuş olduğu, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini daimi kılmayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi, İSG politikasının temel öğesi sayar.
 

K. Teoman Taşpınar
 
 
 
Yönetim Kurulu Başkanı
Moda Deniz Kulübü Derneği
Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017