TR EN

Çıkar Çatışması Politikası

Anasayfa / Kulübümüz / Çıkar Çatışması Politikası

ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

Amaç:

Yönetim Kurulu Başkanının, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Derneğin diğer organlarında görev yapan üyelerin, profesyonel yöneticilerin ve diğer çalışanların kendilerine ve yakınlarına menfaat sağlamalarını önlemek ve görevlerini sadece Dernek amaçları ve çıkarları doğrultusunda yasalara, Tüzüğe, İç Yönetmeliğe, Etik Kurallara ve Derneğin diğer kural ve politikalarına uygun bir şekilde icra etmelerini sağlamaktır.
 
Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla uygulanan temel kurallar:
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Derneğin diğer organlarında görev yapan üyeler, profesyonel yöneticiler ve diğer çalışanlar görev, unvan ve yetkilerini kullanarak:
 


  1. Kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamazlar. 
  2. Eş, çocuk, akraba ve hemşeri kayırmacılığı, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve siyasi ayrımcılığı yapamazlar.
  3. Edindikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı bir ekonomik, sosyal veya siyasal menfaat elde etmek için hiçbir kişi veya kuruluş ile paylaşamazlar.

 

 

 

 

Hediye kabul kuralları:

Ekonomik değeri olsun ya da olmasın, kişinin tarafsızlığını, görevini yerine getirmesini, sağlıklı bir karar vermesini olumsuz etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan her türlü hediye doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.
 
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Derneğin diğer organlarında görev yapan üyeler, profesyonel yöneticiler ve diğer çalışanlar, yukarıda belirtilen kapsamda hediye kabul edemez ve veremez.
 
Aşağıda belirtilenler hediye alma ve verme yasağı kapsamı dışındadır:
 
a) Kitap, dergi, makale, takvim, cd veya bunlara benzer nitelikte ve maddi değerdekiler,
b) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,
c) Konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen plaket ve benzer niteliktekiler,
d) Tanıtım amacıyla herkese dağıtılan ve sadece sembolik bir değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri
 
 

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017