TR EN

Bilgilendirme Politikası

Anasayfa / Kulübümüz / Bilgilendirme Politikası
 
MODA DENİZ KULÜBÜ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
 
Amaç
Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda üyelerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve kamuoyunun zamanında ve doğru olarak bilgilendirmesini sağlamaktır.  
 
Yetki ve Sorumluluk
Derneğimizin Bilgilendirme Politikasının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetkisinde ve sorumluluğundadır.
 
Bilgilendirme Politikasının Yöntem ve Araçları
Derneğin ve iktisadi işletmesinin tüm sosyal, kültürel, sportif ve iktisadi faaliyetleri ile bunların parasal ve parasal olmayan sonuçları hakkında hazırlanan mali tablolar ve raporlar Genel Kurul Toplantılarında, Yüksek Divan Kurulu Toplantılarında, Derneğin Resmi Internet Sitesinde ve Yıllık Çalışma Raporu ile tüm üyeler ve resmi makamlarla paylaşılır. Derneğin ve iktisadi işletmesinin etkinleri ayrıca e-bülten ve sosyal medya kanallarıyla tüm paydaşlara ve kamuoyuna duyurulur.
 
Dernek tarafından üyeleri, diğer paydaşları, menfaat sahiplerini ve kamuoyunu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:  
 
 
Medya Takibi Prosedürü
Dernek yurt içinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal ve yerel yayın yapan tüm basın organlarında Dernek ile ilgili haberlerin takibini yapar. Derneğin ismini geçtiği tüm haberler Halkla İlişkiler Yöneticisi ve Genel Müdür tarafından görülür. Genel Müdür gerekli durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ile söz konusu haberi paylaşır.
 

Moda Caddesi Ferit Tek Sokak No:1 34710 Moda-Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216 346 90 72 / 4 Hat / 0544 346 90 72 / 0533 661 55 56
Fax: 0216 346 97 08
info@modadenizkulubu.org.tr
Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017