TR EN

Bağış ve Yardım Politikası

Anasayfa / Kulübümüz / Bağış Ve Yardım Politikası

MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bağış ve Yardım Politikamızın temel dayanağı, yasal mevzuat, Derneğimizin amaçlarını düzenleyen Tüzüğümüzün 2. maddesi ve Kalite Politikamızdır.
Bağış ve Yardım Politikamızın ana hedefi, üyelerimiz ve çalışanlarımızda kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmak ve kuruluş amaçlarımız doğrultusunda içinde bulunduğumuz topluma yarar sağlamaktır.
Bağış ve yardımlar Derneğimizin Stratejik İş Planı kapsamında ve Genel Kurul’da onaylanmış bütçeye uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.
Sosyal amaçlı vakıflara ve derneklere, spor kulüplerine, eğitim-öğretim ve sanat kurumlarına, bu kurumların öğrencilerine ve benzeri ihtiyaç sahibi kişi, kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımda bulunulabilir ancak Derneğin Etik Kuralları, Kalite Politikası ve Tüzüğünde ifade edilen amaçlarıyla uyuşmayan ve paydaşlarının haklarına aykırı bağış ve yardım yapılamaz.
Bağış ve Yardım Politikası’nda değişiklik yapıldığı takdirde ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üyelere detaylı bilgi verilir.
Bağış ve yardımlar nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kişi veya kurumun seçiminde Dernek Bağış ve Yardım Politikasına uygunluk gözetilir.
Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda üyelere detaylı bilgi verilir.
 

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017