TR EN

Sık Sorulan Sorular

Anasayfa / Duyurular ve Aktiviteler / Sık Sorulan Sorular
Tüzüğümüzün 5. maddesinde öngörülen üye olabilme şartlarını taşıyan adaylar, Başvuru Formu doldurup üç adet renkli vesikalık fotoğraf ve istenen diğer belgelerle birlikte Yönetim Kuruluna başvururlar. Başvuruyla birlikte dernek giriş ücreti ve o yıla ait aidatın ödemesi yapılır. Başvuru Formu ilgililerce kaydedildikten sonra on gün süreyle ilan panosunda üyelerin bilgisine sunulur. Bu sürenin sonunda Başvuru Formu ve diğer belgeler Balotaj Kurulu’na teslim edilir. Balotaj Kurulu Tüzükte öngörülen çalışma esaslarına göre, üyelik talebini on gün içinde inceleyerek, üyeliğin kabul ve reddine ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunar. Üyelik talepleri, Balotaj Kurulu’ndan geliş tarihi esas alınarak Yönetim Kurulu’nca en geç on gün içinde karara bağlanır. Kabule veya redde ilişkin kararlar, başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödedikleri giriş ücreti ve yıllık aidat kendilerine iade edilir.
On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olan ve Tüzüğümüzde öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip, sosyal durumu uygun olan gerçek kişiler Derneğe üye olabilir.
Ancak;
a)     Genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile mahkum olanlar,
b)     Derneklere üye olmaları kanunla yasaklanmış olanlar,
c)      Dernekten ihraç edilen ve bu nedenle kaydı silinenler,
d)     Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan yabancılar,
e)      Kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler,
Derneğe üye olamazlar,
Moda Deniz Kulübü Derneği’ne ömür boyu üye olunmaktadır, sezonluk ya da yıllık üyeliğimiz mevcut değildir.
Sadece bir üyenin eşliğinde yararlanabilirsiniz.
Dernek üyesi olmayan kişiler Üye referansı ile sadece Spor salonumuza ve tenis kortumuza abone olabilirler.
Dernek üyesi olmayan kişiler de Üye referansı ile toplu davet yapabilirler.
Veranda Cafe ‘de yaş sınırı bulunmamaktadır, Teras Restaurant 12 yaş ve üzeri, The Club ve Deniz Bar 16 ve 17 yaşındaki üye çocukları aileleri ile birlikte gelebilir. 18 yaş ve üzeri üye çocukları yanlarında ebeveynleri olmadan tüm birimlerden faydalanabilirler.

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017